Το θεωρητικό μέρος της εκπαίδευσης που παρέχει το HvACC για τα μέλη του που επιθυμούν να αποκτήσουν το S1 Rating στο δίκτυο της VATSIM.